Gjensidige

Över 300 skärmar gick genom loopen

När det var dags för renovering av huvudkontoret på det norska försäkringsbolaget Gjensidige fanns en önskan om att återbruka så mycket som möjligt. Då renoveringen på sikt innefattar fler än ett kontor togs ett centralt beslut att samtliga renoveringar skulle drivas med hållbarhet i åtanke. Målet var att inte behöva kasta något. Siw Brekken från Gjensidige har varit ansvarig för renoveringen och när idén om att återbruka skärmar kom upp var det självklart att kontakta Götessons.

– Med tanke på den långa relation som Gjensidige haft till Götessons och tack vare konceptet LOOP by Götessons öppnades dörren för ett spännande återbruksprojekt säger Siw.

Ett tidigt beslut togs att minska skrivborden från bredd 1600 till 1400 mm och därmed behövde skärmarna också göras om. Tack vare att det fanns en strategi kring återbruk togs ett beslut att skicka tillbaka de befintliga skärmarna som levererats av Götessons under en 10-årsperiod bakåt i tiden, för ombearbetning. På en tredjedel av skärmarna återanvändes även textilen som fortfarande var fin och av samma kulör som önskades på de nya skärmarna. I detta fall syddes tygfodralen om till rätt storlek. Övriga stommar kläddes om med nya tygfodral i samma textil och kulör som de befintliga fodralen. Siw hoppas kunna inspirera andra företag att gå i samma fotspår.

– Hela processen har varit väldigt smidig, från det att vi tog ett beslut om att LOOP:a skärmarna tills dess att de kom tillbaka renoverade som nya berättar Siw. Förutom LOOP-projektet med skärmarna har Götessons och Gjensidige haft fler hållbarhetssamarbeten under hösten.

– Götessons har tagit hand om övriga produkter som vi inte längre har användning av, för att sälja vidare i sin LOOP-shop berättar Siw. Detta är ett väldigt uppskattat initiativ som ger produkterna en längre livstid istället för att vi ska skicka de till återvinning, avslutar hon. Under 2024 fortsätter renoveringssresan för Gjensidige och ännu fler skärmar kommer gå genom LOOP-en.

Varukorg
Rulla till toppen