Det behövs ett kontor som gör det lätt att inkludera

Social hållbarhet är ett brett begrepp. Det krävs att ett företag är socialt hållbart på flera olika plan för att man ska kunna betrakta företaget som socialt hållbart. Ett socialt hållbart företag handlar om att jobba för allt från jämlikhet och mångfald till att motverka diskriminering, följa arbetsmiljö- och diskrimineringslagen till att den verksamhet man bedriver har ett socialt hållbart syfte. Hela organisationen från affärsidé till personalaktiviteter måste ha fokus på social hållbarhet.

Det går att arbeta för social hållbarhet på flera olika sätt. En tydlig jämlikhetsplan med mål, förväntade effekter, aktiviteter, ansvar och uppföljning är en viktig del. Se till att jämlikhetsplanen utgår från alla sju diskrimineringsgrunder med fokus på 5–10 områden, däribland rekrytering och arbetsvillkor. Det är viktigt att ni har policys för bland annat jämlikhet samt kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, ett visselblåsarsystem och uppförandekoder.

En annan viktig komponent i det sociala hållbarhetsarbetet är hur företag skapar kontor som gör det lätt att känna gemenskap. Många av oss går faktiskt till jobbet för gemenskapen, och vi behöver därför kontor som fokuserar på det sociala. Vi behöver ett kontor som gör det lätt att vara kreativ, ett kontor som gör det lätt att skratta för arbetsglädjen och vi behöver ett kontor som gör det lätt att be om hjälp. Kort och gott behövs det kontor som gör det lätt att inkludera. Med ett öppet kontorsklimat kan man enkelt bolla idéer och tankar, men också att ha roligt och hjälpa varandra, och på så vis inkluderar vi och tar vara på varandras olikheter.

Inkludering sker när människor ser och lyssnar på varandra. Inkluderar gör vi när vi drar nytta av varandras olikheter och gör varandra delaktiga, och allt detta är lättare om företaget har ett kontor som är gjort för öppenhet, både fysiskt och socialt. För att nå en jämlik organisation och värdera kompetens och perspektiv, så krävs inkludering. Det krävs en inkluderade organisation för att kunna dra nytta av mångfald, det krävs en inkluderande organisation för att motverka diskriminering och det krävs en inkluderande organisation för att skapa öppet och kreativt klimat. Mångfald och inkludering ökar effektiviteten, problemlösningsförmågan, produktiviteten och samarbetsviljan i en organisation. Se vikten av gemenskap, vikten av inkludering och vikten av att mångfald genomsyrar organisationen, för där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt. Se till att ni har ett kontor som gör det lätt att inkludera.

Utöver ovanstående resonemang vill vi dela med oss av tips för att bli ett mer socialt hållbart företag.

  1. Var den första som hälsar på alla dina kollegor!
  2. Utgå ifrån att alla kön, etniciteter, sexuella läggningar m.m. finns i ett rum, till exempel på ett möte. Det kan påverka ditt sätt att prata.
  3. Inkludering börjar med MIG. Vad gör JAG för att inkludera andra människor?
  4. Fundera kring om det alltid är någon som pratar mest på möten, och inte låter andra komma till tals?
  5. Ge mer beröm. Om vi inte ska berömma varandra för att vi gör det som ska göras, då ska vi i idrotten inte heller berömma varandra för en bra passning eller ett mål, för de gör ju bara vad som ska göras.
  6. Tro på att människor vill göra ett bra jobb, och se till förmåga istället för stereotypa idéer om hur en person är.
  7. Lär dig diskrimineringsgrunderna.
  8. Inse att vi alla har dolda fördomar, det är svårt att vara inkluderade utan den insikten. Det är mindre risk att dina fördomar påverkar ditt beteende negativt om du är medveten om dem.
  9. Tänk på att inkludering behöver genomsyra varje beslut som tas i en organisation för att organisationen ska kunna öka jämlikheten.
  10. Du behöver inte vänta på hela organisationen – börja med kollegor i din närhet!

Glöm inte: En organisationskultur sitter inte i väggarna, den sitter i människorna.

Vi inom Götessons Design Group brinner för kreativa och ergonomiska arbetsplatser där välmående står i fokus.
Hoppas att denna artikel hjälpt er med att bidra till en hållbar arbetsdag.

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med sociala hållbarhetsfrågor?
Kontakta Caroline Hulander, caroline.hulander@gotessons.se

Varukorg
Rulla till toppen